Sanacijske malte

Z naraščanjem agresivnosti okolja se je s časom začela zmanjševati trajnost betona in betonskih konstrukcij, razni procesi, ki se odvijajo na površini in v notranjosti betona pospešujejo njegovo propadanje, zato so ključnega pomena popravila in sanacije poškodb, ki morajo ponovno zagotoviti uporabnost in trajnost betonskih objektov, ali pa jo celo povečati.